Toekomstvisie van de wijn branche

toekomst wijn - wijn wereld in 2034ProWein 2014 – beknopte samenvatting van de studie ‘Global Experts’ Vision 2034’

Studie ter gelegenheid van het 20-jarige jubileum van ProWein toont de toekomstvisie van de wijnbranche
Mondiale wijnbranche is heel optimistisch maar met het oog op toekomstige uitdagingen ook realistisch

ProWein – de internationale toonaangevende beurs voor de wijn- en gedistilleerdbranche, die van 23 tot en met 25 maart 2014 in Düsseldorf, Duitsland, plaatsvindt – viert in 2014 haar 20-jarig jubileum. De organisator van ProWein greep deze gelegenheid om de internationale wijnbranche enkele ideeën voor te stellen over hoe de wereldwijde wijnbusiness er over 20 jaar uit zou kunnen zien. Uit de enquête met de titel ‘The International Wine Industry: Global Experts Vision 2034’, die in opdracht van ProWein door Wine Intelligence, het bekende Britse marktonderzoekbureau, werd uitgevoerd, kwamen vijf hoofddomeinen naar voren waarbinnen de branche, naar mening van prominente wijnexperts van over de hele wereld, tot 2034 grote ontwikkelingen kan verwachten.

In 2034 zullen consumenten, niet producenten, de wijnbusiness beheersen

De wijnbusiness zal zich sterker moeten richten op de behoefte van de consument. Voor de communicatie betekent dit het einde van de ‘top-down’-opvoeding van de consumenten’ en het meer benadrukken van de consumentenrelatie door middel van ervaringen en emoties.

Meer dan driekwart van de geënquêteerden (77%) gelooft dat consumenten over 20 jaar vergeleken met nu een kortere concentratiespanningsboog zullen hebben. 58 procent gaat er vanuit dat familie en vrienden nog steeds de belangrijkste bron voor betrouwbare informatie zullen vormen – hoewel social media steeds vaker het communicatiekanaal voor zulke informatie zullen zijn. Hier ligt de kans voor die wijnvermarkters, die een creatieve aanzet in het zich steeds veranderende consumentenmilieu kiezen, waarbij mobiele technologieën en social media de consumentenervaring zullen domineren.

Wat hoopvol stemt, is dat de geënquêteerden van mening zijn dat de consumenten de komende 20 jaar wijn zullen blijven drinken – en zelfs bereid zijn er wat meer voor uit te geven. En ondanks een kortere concentratiespanningsboog zal hun kennis van wijn over 20 jaar zijn toegenomen daar relevante informatie toegankelijker en beter gestructureerd zal zijn.

wijn in de supermarktDe wijn verkoop polariseert, terwijl supermarkten dominanter worden

66 procent van de geënquêteerden gelooft dat supermarkten de wijnbusiness in het jaar 2034 zullen beheersen. Ze verwachten dat de supermarkten nog machtiger zullen zijn en velen menen dat er binnen de wijnhandel meer polarisatie zal zijn. Terwijl de wijnen die voor de massamarkt worden geproduceerd vooral op de vele detaillisten concentreren, zullen niche- en kleine producenten een manier vinden om hun producten onder vakhandelaren te vermarkten. Deze polarisering is nu al binnen enkele markten zichtbaar, maar de verwachting is dat deze trend wereldwijd zijn intrede zal doen; wijnen die binnen geen enkele categorie passen, zullen het steeds moeilijker krijgen.

Naar verwachting zal ook de online-handel wezenlijk aan betekenis toenemen. Zullen de wijnhandelaren met hun eigen zaak verdwijnen? Sommigen denken dat hun dagen geteld zijn, maar de meesten zijn ervan overtuigd dat het persoonlijke aspect van zulke winkels ook in de toekomst gewaardeerd zal worden. Wijnvakhandelaren zullen zich op de achtergrondverhalen en informatie moeten concentreren die voor consumenten interessant zijn te horen.
We kunnen bovendien verwachten, dat producenten deze afzetkanalen over het algemeen zullen omzeilen en in de directe verkoop en –marketing aan eindklanten zullen investeren.

In tegenstelling tot de voorspelde handel en de kansen buiten de gastronomie, voorspellen velen dat de wereldwijde wijnconsumptie in restaurants terug zal lopen daar de consument liever thuis eet en drinkt.

Noord-Amerika en China zijn belangrijkste investeringsdoelen

Bij de opgave om theoretisch een budget te investeren waarvan het rendement zich pas over 20 jaar zal bewijzen, verdrongen de USA en Canada China nipt naar de tweede plaats. Een derde van de geënquêteerden gaf aan in enkele of zelfs al deze landen te willen investeren. Noord-Amerika is een veilige optie: het is nu al een zeer grote markt, maar ook het toekomstige groeipotentieel is enorm. In China ziet de branche zowel bij de wijnproductie als bij de wijnconsumptie potentieel in de verschuiving naar het Oosten.

India en Latijns-Amerika worden, gevolgd door Oost-Europa, ook als groeimarkten gezien, met als kanttekening dat de invoerbeperkingen voor wijn in enkele van deze gebieden ook voor problemen zorgen.
Met betrekking tot de wijnstijl die over 20 jaar van belang is, houdt de branche vast aan de wereldwijde trend voor mousserende wijnen, terwijl rosé op de achtergrond zal raken.

verpakking wijn steeds belangrijker in strijd wijn consumentVerpakkingen zullen een grotere rol spelen

Een overweldigende meerderheid van de geënquêteerden (82%) is van mening dat de verpakkingstechnologie in de komende 20 jaar de wijnmarkt zal beïnvloeden. Daarbij komen comfortabelere verpakkingen voor de nieuwe consumenten in de zich ontwikkelende wijnmarkten in het gezichtsveld. Maar ook individuele verpakkingen en ecologische duurzaamheid zijn thema’s waarmee de wijnbranche zich volgens de geënquêteerden bezig zal moeten gaan houden.
Het is weliswaar onwaarschijnlijk dat de traditionele formaten zullen verdwijnen, maar er wordt wel een doorbraak van alternatieve verpakkingen verwacht. Enkele geënquêteerden geloven dat het ontwerp van de verpakkingen bij het winnen van nieuwe consumenten een belangrijke rol zal spelen en dat zou kunnen betekenen dat er afstand wordt gedaan van de actuele ontwerpstandaards.

Bedreigingen ontstaan door strengere voorschriften – en andere categorieën drank

58 procent van de geënquêteerden waarschuwen ervoor dat nieuwe voorschriften voor de wijnbranche in de volgende decennia een echte uitdaging kunnen vormen. De categorie ‘alcoholische drank’ kan namelijk met enkele beperkingen geconfronteerd worden die nu al voor tabak gelden. Overheidsbemoeienis bij prijzen, marketing, kenmerken en zelfs bij het verbruik (bijvoorbeeld bij wettelijk vastgestelde minimumleeftijd voor alcoholconsumptie of grenzen aan het alcoholpercentage) vormen in veel landen een reëel gevaar.
Maar wijn moet ook uitdagingen van andere alcoholische dranken het hoofd zien te bieden Dit is al het geval in ontwikkelingslanden waar het moet concurreren met lokale specialiteiten. Maar zelfs in de rijpere markten vinden ambachtelijk geproduceerd bier, verschillende ciderproducten, cocktails en innovatieve gedistilleerde drankjes bij consumenten steeds meer aftrek. De geënquêteerden geloven dat veel van deze producten op basis van hun verpakking en marketingbudgets wijn naar de kroon kunnen steken.
Een ander gevaar welke de professionals in de wijnbranche zorgen baart, is de potentiële uitwerking van de klimaatveranderingen op de wereldwijde druiventeelt.


ProWein 2014: 23 – 25 maart 2014 – Düsseldorf

De gegevens voor deze studie zijn door middel van een online-enquête en interviews met 115 prominente wijnvakmensen van overal ter wereld vergaard. Een volledige samenvatting met de resultaten (in het Engels) is bij Messe Düsseldorf vanaf maart voor 249 euro te verkrijgen. Exposanten van ProWein 2014 betalen een gereduceerde prijs van 199 euro. Het besteladres is www.prowein.com.

ProWein 2014 vindt van 23 tot en met 25 maart 2015 in Düsseldorf plaats. Met 4.800 exposanten uit 50 landen en circa 45.000 internationale vakbezoekers is ProWein dé perfecte plek om trends en ontwikkelingen in de wereldwijde wijn- en gedistilleerdbranche te presenteren, te ontdekken er erover met vakmensen in gesprek te gaan.

– persbericht –

Enhanced by Zemanta
Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.