Overschot aan wijn!

(In het jaar 92, Keizer Domitianus geeft het bevel om de wijnstokken in Gallia Narbonensis…